Cennik

Niektóre z naszych usług , takich jak Global Diagnostyka i leczenie życiowej pola nie są jeszcze refundowane przez ubezpieczenie zdrowotne.
Proszę sprawdzić ze mną przez szacowany wysokości opłaty.
Cennik zawiera informacje na temat kosztów naszych głównych usług.
Chirurgia Prywatna z € 60,00
12 odprowadzeń EKG € 50,00
Pomiar RR 24 St € 50,00
Holter € 60,00
Badanie duplex szyjnych € 60,00
Ergometry ( wysiłkowej ) € 60,00
Globalny Diagnostyka Erstordination € 150,00
Terapia Pole Vital € 60,00 (eine Sitzung)
Vital Terapia Pole z Global kontroli diagnostyczna € 120,00