Życiorys Dr.med.univ Bozena M.Cichozki

1972 Matura
1972-1978 Studia Medyczne Akademia Medyczna Kraków
Od 1975 do 1981 Staż i praca naukowa w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Krakowie; głównym tematem badań były komórki macierzyste szpiku myszy. Praca doktorska :Ochronny wpływ grasicy na komórki macierzyste szpiku myszy poddane wysokim dawkom winkrystyny.
1981-1990 Praca w Instytucie Rakowym we Wiedniu/Universytet Wiedeński ;Oddział Eksperymentalnej i Użytkowej Onkologii w tym w latach 1987-1990 kierowanie tym oddzialem w zastepstwie Prof M..Micksche głównym tematem badań była rola makrofagów w odpowiedzi immunologicznej w chrobach nowotworowych
1991 Jus Practicandi/ Austria
Od 1991 jako lekarz w Szpitalu Miłosierdzia we Wiedniu-szpital dla przewlekle chorych dodatkowa specjalizacja w geriatrii
Od 1995 do dzisiaj dodatkowo medycyna ostra /Pogotowie Wiedeńskie
2004 Specjalista II Stopnia Chorób Wewnętrznych
Dodatkowe Specjalności:
  • Specjalista Geriatra
  • Mikroimmunterapia
  • Higiena Szpitalna
  • Specjalne leczenie ran